| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

ПОЧЕТНА

Page history last edited by Славица Јурић 1 year ago

 

Добро дошли!

 

Вики пред вама је портфолио међушколског пројекта неколико основних школа у Србији - курса креативног писања за основце у Србији

 

 

 

Носиоци пројекта и учесници

 

 

Школе  Носиоци и активности  Веб-места школа 

 

ОШ "Свети Сава"

Бачка Паланка 

Славица Јурић, школски библиотекар, координатор пројекта, аутор лекција за 7-8. разред

Ксенија Суђић, наставник српског језика, аутор лекција за 7-8. разред

Драгана Менчик, учитељ, аутор лекција 3-4. разред

 

http://www.svetisavabp.edu.rs/ 

http://el-skolasvetisavabp.edu.rs/ 

http://nasaskola.wordpress.com/  

ОШ "Браћа Новаков"

Силбаш

Марија Милосављев, наставник српског и школски библиотекар, аутор лекција за 5-6. разред 

 

http://osbracanovakov.edu.rs/  

http://osbnsilbas.blogspot.com/

ОШ "Ђуро Јакшић"

Орешковица

Славица Гомилановић, учитељ, аутор лекција за 3-4. разред

Валентина Марковић, наставник српског језика, аутор лекција за 5-6. разред 

 

http://skolaoreskovica.edu.rs/ 

http://rastimozajedno.wordpress.com/ 

ОШ "Јанко Веселиновић"

Шабац 

Жељка Бојић, учитељ, аутор лекција за 3-4. разред ОШ

 

http://www.osjvsabac.edu.rs/  

 

 

Гесло

 

Пројекат се одвијао под геслима:

Читати значи мислити!

Стварај, не оговарај!

Светковина речи!

 

Литерарне и сродне секције учесници пројекта проценили су као превазиђене. Курсеви креативног писања популарни су на западу на свим узрасним нивоима. У Србији тек однедавно као изборни курсеви под истим називом остварују се на студијама језика и књижевности. Насупрот курсевима на универзитетском нивоу, који подразумевају извесни таленат за писање, истоимени курсеви за основце базирали су се на функционалној писмености, неговању читалачких навика, савременим стваралачким техникама и методама. 

 

 

Циљеви пројекта

 

Основни циљ пројекта јесте промоција књиге путем интернета ради развијања читалачких навика ученика и оспособљавања за креативно писање и развој критичког мишљења.

Специфични циљеви:

-    оспособљавање наставника и ученика да користе интернет-услуге (алати, сервиси) у настави и ваннаставним активностима ради осавремењивање наставе;

-    развијање професионалних компетенција наставника у области примене ИКТ чиме се доприноси јачању капацитета васпитно-образовних установа;

-    навикавање ученика на коришћење интернета за учење, а не само за игру и забаву, усвајање правила понашања на интернету и електронске комуникације;

-    развијање критичког мишљења и функционалне писмености - остваривања стандарда за крај основног образовања и перманентну припрему за успешно полагање завршног испита;

-    неговање љубави према књизи и уметничког сензибилитета, индивидуалних талената ученика и стваралачког израза;

-   јачање вештина и стратегија тимског рада, вршњачког учења, сарадничких односа;

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.