| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Work with all your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in one place. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

SideBar

Page history last edited by Славица Јурић 1 year, 8 months ago

Едмодо 

социјална мрежа и платформа за учење на којој се одвијао курс Креативно писање 

 

Портфолио ученика

ОШ "СВЕТИ САВА" Бач. Паланка

Лена Гордић

Евица Убавин

Милана Угрица

Теодора Шобот 

Милица Вранеш

Душан Суђић

Тара Поганчев 

Вања Петковић 

Тања Летић

 

ОШ "БРАЋА НОВАКОВ" Силбаш

Меланија Попин

Јована Богојевац

Јована Гајић

Станислава Милошевић

Рајка Регељац

Сања Килингер

Ђорђе Николић

Лазар Секицки

 

ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" Орешковица 

Никола Радовановић

Душан Милановић

Василије Миладиновић

Анастасија Марковић

Јасмина Здравковић

Срећко Богдановић

Петар Радовановић

Мина Вучковић

Анђела Симоновић

Никола Рапаић

Драгана Добросављевић

Анђела Јоксимовић

Алекса Стошић

Милош Ранковић

Тијана Недељковић

Јованка Станковић

 

ОШ "ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ" Шабац

Драгана Петровић

Маша Вучетић

Милица Ђурић

Ксенија Крајнић

Немања Поучковић

Стефан Влајковић

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.