| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Василије Миладиновић

ОШ "Ђура Јакшић" Орешковица, 4. разред

 

Дневник учења

 

 

Ментор Лекција
Књига Задатак.............................. Датум Оцена Коментар.ученика....................................................................
Жељка Бојић
Оглас, позивница
Прича о детињству Николе Тесле
оглас

25. 11.

2011.

 10
Мени се лекција веома свидела зато што је забавна и интересантна и веома је била смешна. Ја сам оглас лако написао и свидело ми се то што смо цртали, јер ја обожавам да цртам.
Славица Гомилановић
Разговор, дијалог
Књига за Марка
1.део задатка-разговор преко интернета (МСН); 2. део задатка-разговор: аудио-запис

5. 12.

2011.

 10

Овај задатак ми се није свидео зато што ја не  волим да глумим. 

Жељка Бојић

Кратке наративне

форме и жанрови

Лавиринт-грчка митологија
хорор прича

24. 12.

2011.

 10

Мени је лекција била веома занимљива и интересантна. Ја не волим хорор филмове, али обожавам хорор приче. Било ми је веома лако да напишем причу.

 

Славица Гомилановић
Писмо и имејл
Срећни принц и друге бајке
није урађен

23. 1.

2012.

 /
Мени је веома жао, јер сам урадио овај задатак, али нисам стигао да га поставим.  Мислим да је био забаван.
Драгана Менчик

Поетски израз,

ритам, стих

Добро дрво песма "Добро дрво"

30. 1.

2012.

9
Мени се овај задатак веома свидео пошто волим да пишем песме. Ова песма је мало тужна.
Жељка Бојић План, бележница, подсетник, распоред Са децом око света није урађен

19. 2.

2012.

/
Мени није жао што нисам урадио овај задатак, мислим да није занимљив.
Драгана Менчик

Илустрација,

сликовитост речи и

распричаност приче

Насеље првих земљорадника није урађен

28. 2.

2012.

/
Мени је жао што нисам урадио овај задатак мислим да би био екстра.
Драгана Менчик Чланска карта, пропусница, улазница, беџ, натпис, банер Позоришна представа у школи није урађен

19. 3.

2012.

/
Мени је веома жао што нисам урадио овај задатак зато што обожавам да правим нешто од папира.
Славица Гомилановић Речник Оловка пише срцем осмишљена реч: левоножац; истражено значење речи јагуар

28. 3.

2012.

10
Мени се ова лекција преко интернета веома свидела, забавна је. 

 

Мој најбољи радови

 

Назив лекције
Назив рада........
Линк ка раду...................................
Зашто сам одабрао баш овај рад..........................

Кратке наративне

форме и жанрови 

хорор прича Пандорина кутија
 
pandorina_kutija_vasa.doc   Зато што сам га најлакше урадио и свидео ми се. 
Поетски израз,

ритам, стих

песма "Добро дрво"  http://notes.io/euF  Мени се овај рад веома свидео. Мало је тужан, али је и забаван. 
       

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.