| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Анђела Јоксимовић

Page history last edited by Slavica 11 years, 11 months ago

ОШ "Ђура Јакшић" Орешковица, 5. разред

 

Дневник учења

 

 

Ментор Лекција
Књига Задатак.......................... Датум Оцена Коментар.ученика........................................................................
Марија Милосављев
Фиктивни интервју, сценарио и опис атмосфере
Приче из давнине
опис страшног места: Уклета шума; фиктивни интервју: Интервју са вилом Косјенком

20. 11. 2011.

 9
 
Марија Милосављев Драмски жанр: комедија, фарса, бурлеска, скеч, радио-драма... Избирачица Електронски часопис: Народна ношња у Србији 19. века
5. 12. 2011. 7
 
Валентина Марковић Обавештење, упитник, дневник, блог Престоница независне Србије није урађен
25. 12. 2012. /
 
Марија Милосављев Реклама у штампи (књизи), пренумерација, ТВ ЕПП, спот, билборд, летак, флајер Аги и Ема није урађен
18. 1. 2012. /
 
Марија Милосављев Упутство и рецепт Магареће године није урађен
2. 2. 2012. /
 
Валентина Марковић Портрет/ аутопортрет/ карикатура, биографија/ аутобиографија, профил/ веб-профил, портфолио, лична карта, фејс Аутобиографија није урађен
15. 2. 2012. /
 
Марија Милосављев Лексикон имена и топонима, цитати и плагијати Страшни Египћани Мапа до блага
28. 2. 2012. 8
 
Валентина Марковић Мапирање, сажетак Ботаника концептуална мапа: плод и семе
12. 3. 2012. 9
 
Валентина Марковић Временска оса, стварно време, историјско, књижевног дела (фиктивно), филмско време, вечност/будући век Кроз васиону и векове није урађен
27. 3. 2012. /
 

 

Мој најбољи радови

 

Назив лекције
Назив рада...........
Линк ка раду..................................
Зашто сам одабрао баш овај рад.........................
       
       
       

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.