| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Анђела Јоксимовић

Page history last edited by Slavica 11 years, 5 months ago

ОШ "Ђура Јакшић" Орешковица, 5. разред

 

Дневник учења

 

 

Ментор Лекција
Књига Задатак.......................... Датум Оцена Коментар.ученика........................................................................
Марија Милосављев
Фиктивни интервју, сценарио и опис атмосфере
Приче из давнине
опис страшног места: Уклета шума; фиктивни интервју: Интервју са вилом Косјенком

20. 11. 2011.

 9
 
Марија Милосављев Драмски жанр: комедија, фарса, бурлеска, скеч, радио-драма... Избирачица Електронски часопис: Народна ношња у Србији 19. века
5. 12. 2011. 7
 
Валентина Марковић Обавештење, упитник, дневник, блог Престоница независне Србије није урађен
25. 12. 2012. /
 
Марија Милосављев Реклама у штампи (књизи), пренумерација, ТВ ЕПП, спот, билборд, летак, флајер Аги и Ема није урађен
18. 1. 2012. /
 
Марија Милосављев Упутство и рецепт Магареће године није урађен
2. 2. 2012. /
 
Валентина Марковић Портрет/ аутопортрет/ карикатура, биографија/ аутобиографија, профил/ веб-профил, портфолио, лична карта, фејс Аутобиографија није урађен
15. 2. 2012. /
 
Марија Милосављев Лексикон имена и топонима, цитати и плагијати Страшни Египћани Мапа до блага
28. 2. 2012. 8
 
Валентина Марковић Мапирање, сажетак Ботаника концептуална мапа: плод и семе
12. 3. 2012. 9
 
Валентина Марковић Временска оса, стварно време, историјско, књижевног дела (фиктивно), филмско време, вечност/будући век Кроз васиону и векове није урађен
27. 3. 2012. /
 

 

Мој најбољи радови

 

Назив лекције
Назив рада...........
Линк ка раду..................................
Зашто сам одабрао баш овај рад.........................
       
       
       

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.